Adoracja

ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU W NASZYM KOŚCIELE

CODZIENNIE OD 8:00 do 11:30W adoracji poznajemy głębiej nie tylko Boga, ale też i samych siebie, i swoje miejsce w Bożym planie zbawienia. Pięknie o tym zaświadcza pewien wieśniak, modlący się przed tabernakulum: „Wpatruję się w Niego, a On wpatruje się we mnie” (por. KKK 2715).

 

Pan Jezus też się chce na nas napatrzeć.

Chce, żebyśmy przyszli ze swoimi troskami do Niego.

Chce nas przytulić.

Chce nam powiedzieć o swojej miłości.

Chce nas pocieszyć.

Chce nas umocnić.

Chce nam wskazać drogę.