1. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.
    Dzisiaj będą jeszcze dodatkowe Msze św. o godz. 10.00 i 14.00.
  2. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia nad tajemnicą Bożej miłości, której wyrazem jest też stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego. Zbawiciel ciągle nas w tym umacnia, karmiąc nas swoim Ciałem, które uczynił pokarmem na życie wieczne. Przystępujmy często do stołu eucharystycznego.
  3. Przypominamy, że zostały zawieszone nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Zali. Wszystkich zachęcamy do indywidualnego odprawiania w rodzinach.
  4. Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, będziemy przeżywali w najbliższą środę, 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej.
  5. W czwartek, 26 marca, przypada w Kościele polskim Dzień modlitw za więźniów z okazji wspomnienia Świętego Dobrego Łotra. Patronuje on więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem osoby doskonale żałującej za grzechy.
  6. Zachęcamy do nieodkładania spowiedzi na ostatnią chwilę, lecz spowiadania się już teraz, by nie tworzyć dużych skupisk w kolejkach do konfesjonałów w okresie Wielkiego Tygodnia. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji mogą zostać nałożone ograniczenia związane ze spowiedzią przedświąteczną. Spowiadamy codziennie od godz. 6.00 do 8.30; od 11.00 do 12.00 i wieczorem od godz. 17.30.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *